h

Verlies en Rouw

Vormen van verlies

Individuen en gezinnen

Individuen en gezinnen kunnen op vele manieren te maken krijgen met verlies, zoals:

 • Het verlies van een dierbare door overlijden
 • Verlies van gezondheid
 • Verlies van baan
 • Verlies door (echt)scheiding
 • Verlies van toekomstbeeld (bv. ongewenste kinderloosheid, ziekte of handicap van kind of partner)

Bedrijven en organisaties

Ook bedrijven, scholen en andere organisaties kunnen te maken krijgen met verlies en rouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Rouwende medewerkers of studenten
 • Overlijden van een medewerker of student
 • (Chronisch) zieke collega’s
 • Reorganisatie (verlies van zekerheden, verantwoordelijkheden, taken etc.)
 • Fusie
 • Ontslag

Rouw

Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies.

Na een ingrijpend verlies komt er een periode van rouw. Rouw is een gezonde, normale reactie op verlies. Dat betekent echter niet dat het eenvoudig is.

 • Rouw is persoonlijk: iedereen rouwt op een eigen manier.
 • Rouw kent geen vaste volgorde
 • Er is geen ‘beste’ manier om te rouwen
 • Rouw heeft geen ‘deadline’.

Wanneer je rouwt neem je afscheid van het leven zoals het was, of zoals je het graag had gewild. Je zal je toekomst opnieuw moeten vormgeven, waarbij het gemis onderdeel van je leven blijft.

Ondersteuning

Wanneer je vastloopt in het rouwproces, het te zwaar vindt om het alleen te doen, of niet weet hoe je verder moet, kan professionele ondersteuning en begeleiding wenselijk zijn. Ook wanneer je een dierbare verliest door suïcide, moord of vermissing kan je rouwproces zo ingewikkeld zijn dat het helpend is om hierbij ondersteund te worden.

Ik kan jouw verlies niet ongedaan maken, maar ik kan je wel samen met jou onderzoeken hoe

 • je een nieuwe balans en invulling aan je leven kunt geven
 • je je verlies in kunt passen in je leven
 • je meer grip op je leven kunt krijgen
 • je weer kunt leren vertrouwen op je eigen (veer)kracht.