h

Bedrijven en organisaties

“Organisaties rouwen niet…mensen in organisaties wel. Organisaties bestaan uit mensen. Aandacht voor verlies en rouw raakt dus fundamenteel aan de ‘humaniteit’ van organisaties” 

Cozijnsen en Van Wielink

 

Bedrijven en organisaties kunnen op diverse manieren te maken krijgen met verlies. Ook veranderingen en reorganisaties leiden vaak tot persoonlijk verlies bij medewerkers.
Rouwen is geen ziekte, maar kan wel ziek maken. Door aandacht te schenken aan het verlies (onafhankelijk welk soort verlies), blijken medewerkers beter en eerder in staat om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit komt ten goede aan het welzijn van de medewerkers en daarmee aan het voorkomen of verkorten van ziekteverzuim.

Voor bedrijven en organisaties geef ik workshops, trainingen en lezingen met betrekking tot verlies en rouw. Dit zijn maatwerk-producten: afgestemd op de wensen, behoeften en situatie van het bedrijf.

Ook kan ik leidinggevenden, teams en individuele medewerkers adviseren, ondersteunen of begeleiden wanneer zij te maken hebben met verlies. Hierbij wordt niet alleen stil gestaan bij het verlies, maar ook gekeken naar de toekomst.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op voor advies of om ideeën te bespreken of kijk op mijn website Praktia-trainingadvies.nl voor meer informatie over transitie, (organisatie)veranderingen, leiderschap en verbinding.